Zmetáková Uľjana 1951

  • Uľjana Zmetáková
sa narodila sa 1.3. 1951 v Bratislave. 1977  ukončila šúdium na Vysokej škole výtvarných umení (odbor voľná grafika) u profesora Oresta Dubaya. Žije a tvorí v Bratislave. Samostatne vystavovala:  1977 - Maľba a grafika (s Veronikou Rónaiovou),Okresné Múzeum Nové Zámky; 1979 - Obrazy a grafika - VŠE – Bratislava;  1979 - Maľba a grafika - NsP Kramáre, Bratislava; 1980 - Obrazy - Galéria C. Majerníka, Bratislava; 1984 - Obrazy - Malá galéria Slovnaft, Bratislava; 1988-  Obrazy a grafika (s Marcelom Haščičom), Galéria SFU Trenčín/Bratislava; 1988-  Nemocnica Štúrovo; 1991 - Galéria mesta Bratislava - Palffyho palác, Bratislava; 1995 - firma DIGITAL, Bratislava; 1999 - firma REMARK, Bratislava;  2006 - Obrazy - Galéria umenia, Nové Zámky; 2008 - Obrazy - Galéria SVU, Bratislava; 2009 - Obrazy / Slovensko / - Bratislavsky hrad, Bratislava; 2010 - Obrazy /zimy a iné/ - NKU Bratislava; 2016 - Malá rekapitulácia - Univerzitná knižnica, Bratislava;  2018 - Príroda - živá i mŕtva - Slovenský inštitút v Moskve; 2021 - Retrospektíva (venovaná otcovi), Galéria umenia Ernesta Zmetáka Nové Zámky. Zúčastnila  sa kolektívnych výstav doma i v zahraničí (výber): 2005 - Druhé Pekingské medzinárodne bienále - Peking, Čína; 2007 - Interpretácia skutočnosti - Dom umenia, Bratislava; 2008 - Dve podoby Talianska /s otcom E. Zmetákom /, Galéria ForZet, Bratislava; 2010 - Štvrté Pekingské medzinárodne bienále, Peking, Čína; 2012 - Olympic Fine Arts London / OFA/ - Londýn, Veľká Británia; 2018 - Imago mundi - Beneton, Terst, Taliansko.  Pracuje v odboroch maľba, kresba, grafika.

Mám záujem

Kontaktný formulár