Abaffy Tero 1992

  • Tero Abaffy

ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení u Doc. Vojtecha Kolenčíka na katedre grafika a iné médiá. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na pražskej UMPRUM na katedre maľby u prof. Černického a taktiež v Grécku na University of Art Thessaloniki.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár