Šimon Tavík František 1877-1942

  • Tavík František Šimon

narodený ako František Šimon, (13. mája 1877 Železnice, zomrel 19. decembra 1942 Praha) bol český maliar, grafik – drevorytec, majster leptu a mezzotinty, pedagóg na Akadémii výtvarného umenia v Prahe, zakladateľ a predseda SČUG Hollar. Jeho dielo tvoria z veľkej časti pohľady na Prahu, New York a Paríž, ktoré sú ovplyvnené francúzskymi impresionistami a japonskými grafickými technikami.

Mám záujem

Kontaktný formulár