Klimová Tamara 1922-2004

  • Tamara Klimová

sa narodila 19 . 1. 1922 Ostrava, zomrela 28. 1. 2004 Bratislava. Maliarka a grafička, predstaviteľka geometrickej abstrakcie, manželka Alojza Klima. R. 1945 – 51 študovala na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe u J. Baucha a E. Fillu. R. 1959 – 66/67 členka ženskej umeleckej Skupiny 4, ktorú 1959 vytvorili 4 názorovo príbuzne zamerané autorky (T. Klimová, O. Bartošíková, V. Kraicová, J. Čihánková), 1967 – 72 Klubu konkretistov. Od geometrizujúcich zobrazení zátiší a krajín prešla k abstraktnej geometrickej tvorbe (séria kryštálových útvarov, zač. 60. rokov 20. stor.). V grafickej a maliarskej tvorbe s dominujúcou témou mnohouholníkov a rytmických kompozícií geometrických tvarov pracovala s racionálnou konštruktívnou výstavbou obrazu, zaoberala sa priestorovými vzťahmi tvarov, línií a farieb a ich variáciami, ktoré realizovala na princípe hry. Pri reliéfoch a objektoch, ktoré v jej tvorbe dominovali od záveru 60. rokov 20. stor., využívala nové materiály, napr. plexisklo, plasty či kovovú fóliu. Pre jej diela je charakteristická vyváženosť racionálneho a subjektívneho. Vystavovala na mnohých výstavách doma i v zahraničí.

Mám záujem

Kontaktný formulár