Cpin Štefan 1919-1971

  • Štefan Cpin

sa narodil 11. 9. 1919 v Olcnave pri Spišskej Novej Vsi, zomrel 2.9.1971 v Modre. 1936-1940 študoval na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, 1941-1942 na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof.Schurmann, Mallý). 1941 učiteľ v Čiernom Poli, 1941-1944 kreslič v Ústave pre školský a osvetový film v Bratislave, 1944-1947 ilustrátor v nakladateľstve P. Gardelána v Trnave. Od 1949 žil v Karmónii pri Modre. Do dejín modernej slovenskej výtvarnej kultúry vstúpil predovšetkým ako ilustrátor kníh pre deti a mládež (viac ako 100 titulov). Za túto umeleckú činnosť dostal viaceré ocenenia - 1953, Cena Povereníctva školstva a kultúry, 1964, Cena vydavateľstva Mladé letá, 1969 cena Fraňa Kráľa, 1972 Cena Cypriána Majerníka in memoriam. Samostatne vystavoval v Bratislave (1954, 1962, 1964), Zvolene (1964), Trnave (1973), Modre (1979).

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár