Bubán Stano 1961

  • Stano Bubán

sa narodil 5. mája 1961 v Sečovciach. V rokoch 1980 – 1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby (doc. J. Kresila, prof. E. Lehotská).Od roku 1995 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po úspešnom zakončení habilitačného procesu na Akadémii výtvarných umení v Prahe, bol v roku 2002 menovaný docentom. Vystavoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí, je zastúpený takmer vo všetkých významných verejných i súkromných zbierkach na Slovensku. Žije a pôsobí v Bratislave.

Mám záujem

Kontaktný formulár