Harangozó Stanislav 1946

  • Stanislav Harangozó

sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. 1967 - 73 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Millyho, prof. V. Hložníka a prof. O. Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Umeleckej besedy Slovenska a členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.

Mám záujem

Kontaktný formulár