Hnoyovyi Serhyi 1954-2019

  • SERHIY HNOYOVYI (1954, dedina Rybtsi – 2019, Poltava)

Študoval na Leningradskej škole umenia pomenovanej po V.O. Serovovi (1975-1979). Od roku 1988 je členom Národného zväzu ukrajinských umelcov. V jeho diele dominujú dedinské motívy. Využíva farebné kontrasty a kontrasty svetla a tieňa. Umelcove diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach po celom svete a sú vystavené v galériách v Poltave, na Ukrajine a po celom svete.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár