Charchoune (Šaršún) Serge 1889-1975

  • Serge Charchoune
sa narodil  4. 8. 1889, Buguruslan, zomrel 24. 11. 1975, Villeneuve-Saint Georges.1912 - 1912 prišiel do Paríža a stal sa aktívnym účastníkom súdobého avantgardného diania -- od dadaizmu až po abstraktnú maľbu.1914 sa zbližuje s kubistickým hnutím a pod vplyvom prechodného pobytu v Barcelone v rokoch 1914 - 1917, kde ho zaujali zvláštnosti ornamentov na dlaždiciach, začína formovať svoj vlastný štýl. Až na barcelonské pôsobenie a neskorší kratší pobyt v Berlíne svoj osud spojil s Parížom. Tam sa stretával s významnými predstaviteľmi literárnej a výtvarnej avantgardy, napríklad s Tzarom, Picabiom, Éluardom, Légerom či Soupaultom a zúčastňoval sa aj na aktivitách skupín Cercle et Carré, neskôr Abstraction-Création. Je považovaný za predstaviteľa parížskeho krídla ruskej výtvarnej avantgardy, patrí tiež k zakladateľom svetového abstraktného výtvarného umenia, no jeho maliarske dielo sa nedá mechanicky zaradiť do zaužívaných schém. V otcovej vetve mal  predkov na Slovensku. K tejto kultúrnej identite sa viackrát počas života manifestačne prihlásil. Na sklonku života daroval kolekciu štyroch malieb do zbierok Slovenskej národnej galérie…”. Slovenský pôvod ovplyvnil Šaršúnovu tvorbu. Napokon od istého času svoje diela nesignoval iba po francúzsky a azbukou po rusky, ale aj slovenskou podobou svojho mena - Šaršún alebo tiež Šaršun. Pre slovenskú kultúru Charchouna-Šaršúna objavil literárny vedec a teoretik a historik výtvarného umenia Oskár Čepan. Na jeho pozvanie prišiel v roku 1968 umelec na Slovensko. Ťažisko Charchounovej tvorby spočíva v zátišiach a krajinách. Venuje sa najmä hudobným zátišiam ladeným decentne v béžových a hnedých tónoch, v ktorých dominuje gitara, banjo, kontrabas. Pod vplyvom hudobných skladieb vytvára i niektoré krajiny; iný charakter majú krajiny s nádychom exotiky stvárnené v žiarivých farbách (Inšpirovaná krajina, 1939; Exotická záhrada, 1939; Japonská záhrada, 1939) či monochromaticky ladené krajiny (Zelená krajina - majetok SNG, Parížsky flirt). V 50. rokoch vytvára Charchoune pod dojmom Benátok obrazy s motívmi známych benátskych motívov (Gondola - majetok SNG).

Mám záujem

Kontaktný formulár