Goeschl Roland 1932-2016

  • Ronald Goeschl

sa narodil 25. 11 1932 v Salzburgu, zomrel  25. 12. 2016 vo Viedni. Rakúsky sochár, maliar a kunsthistorik. 1954  navštevoval Medzinárodnú letnú akadémiu výtvarných umení v Salzburgu (prof. Giacomo Manzu) a zároveň študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (prof. Fritz Wotruba).  1968 účasť na Dokumenta v Kasseli. Od  1972 bol  riadnym profesorom na Inštitúte pre umenie a dizajn na Technickej univerzite vo Viedni. Žil vo Viedni. Od 1960 organizuje výstavy rakúskeho umenia  Medzinárodne známym sa stal vďaka nefiguratívnym, neogeometrickým sochám v modrej, žltej a červenej farebnosti.  2011 daroval väčšinu svojich diel Rakúskej galérii (Belvedere, Viedeň).

Mám záujem

Kontaktný formulár