Cyprich Róbert 1951-1996

Róbert Cyprich

sa narodil 13. septembera 1951 v Levoči, zomrel 1996 v Prahe. Experimentálny básnik, performer a teoretik umenia. Spolupracoval s Fluxus Centre v Nice. 969 organizoval spolu s Milanom Adamčiakom a Jozefom Revallom Večery novej hudby v Ružomberku. 1969 v spolupráci s Eugenom Brikciom zorganizoval paralelne "Čas slnka" prebiehajúci na dvoch miestach, v Londýne a v Ružomberku. V spolupráci s Alexom Mlynárčikom (Záhrady kontemplácie, 1970) sa zúčastnil viacerých podujatí a aktívne sa zúčastnil na mnohých jeho podujatiach - „oslavách“. 1971 zahájil intervenčný projekt na verejnom priestranstve v Kodani v Porne (Fuck for Peace). 1972 sa ako nezávislý účastník bienále v Benátkach zúčastnil podujatia Souvenir du présent s plánom rozptýliť falošné bankovky po Benátkach. Cyprich bol autorom sociálnych performance, akustických konceptov a konceptov tímových participačných akcií. Od 60. do 80. rokov aktívne komunikoval s predstaviteľmi Fluxusu a akčného umenia, distribuoval samizdatovú literatúru a poskytoval informácie o alternatívnom umení v Československu.

Mám záujem

Kontaktný formulár