Brun Robert 1948

  • Robert Brun

je grafik a pedagóg, s množstvom medzinárodných úspechov a uznaní, má svoje trvalé miesto nielen na slovenskej, ale aj na medzinárodnej výtvarnej scéne. Po ukončení štúdii na VŠVU, okrem svojej aktívnej tvorivej činnosti, pôsobí v rokoch 1974 až 1990 aj na výtvarnom odbore Ľudovej školy umenia v Žiline. 1993 - 1994 pôsobil na Katedre grafiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a od roku 2003 začal pôsobiť na Fakulte výtvarnych umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2004 habilitoval na Vysokej škole výtvarnych umení v Bratislave a získal vedecko – pedagogický titul docent.

Mám záujem

Kontaktný formulár