Trizma Rasťo 1959

  • Rasťo Trizma

sa narodil 2.6.1959 v Bratislave. 1978-1984 študoval na VŠVU b Bratislave, oddelenie monumentalneho sochárstva. Po ukončení získava štipendium  Martina Benku. Venuje sa soche, šperku, kresbe, malbe a objektom. Zúčastňuje sa na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a realizuje autorské výstavy.Jehom diela sú vo viacerých verejnoprávnych i súkromných zbierkach doma i v zahraničí. 

Mám záujem

Kontaktný formulár