Písařík Petr 1968

Petr Písařík

sa narodil v Jindřichovom Hradci. 1987-1994 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe v ateliéroch Stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleša Veselého. Žije a pracuje v Prahe. Od počiatkov tvorby bol vnímaný ako neuchopiteľný a všestranný talent s tým, že jeho výnimočné postavenie na českej výtvarnej scéne je nesporné už od začiatku 90. Rokov. Vtedy jeho tvorba - ešte ako študenta Akadémie výtvarných umení v Prahe - hrala dôležitú úlohu v rámci dnes už legendárnej skupiny Pondelok (okrem iných Dopitová, Humhal). Napriek svojej povestnej produktívite, neupadá do maniery - jeho výtvarný prejav je vždy originálny. Písaříkovu špecifickosť charakterizuje rozpätie medzi maľovaným obrazom alebo brilantnou kresbou a objektová tvorbou. Pracuje s neestetickými prvkami, ich prostredníctvom vytvára inú estetiku prevedenú jazykom súčasnej vizuálnej kultúry. Okrem odvážnych, takmer abstraktných veľkoformátových obrazov, v ktorých odvážne mieša prvky nižšej a vyššej kultúry, ľudového so vznešeným, sa paralelne venuje aj trojrozmernej tvorbe. Písaříkove objekty takisto ako jeho maľby charakterizuje miešanie mnohých štýlov. Nájdeme v nich prvky modernistických smerov dada a surrealizmu, premieta sa do nich zbesilosť improvizovaného Fluxus-u; postmoderne spájajú, citujú a ironizujú všetko, čo sa doteraz vo vizuálnom umení objavilo.

Mám záujem

Kontaktný formulár