Megyesi Pavol 1969

  • Pavol Megyesi

sa narodil 28. 3. 1969 v Košiciach. 1991-97 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, štúdium absolvoval na Katedre voľnej grafiky a ilustrácie (prof. Kállay). Vo svojej tvorbe využíva mnohé výtvarné médiá – air-brushovú a akrylovú maľbu, objekt, inštaláciu i elektronický obraz. V jeho maliarskom skusovaní, akomsi nomádskom blúdení medzi tradičnými a aktuálnymi výtvarnými technológiami, možno pozorovať rozhodujúce úsilie o posun charakteru klasického závesného obrazu smerom k trojrozmernej, stále však v princípe „maliarskej“ inštalácii. Podľa P. Tajkova: „… technikou nanášania farebného akrylu a jeho zmiešavanie pomocou túb zubných pást spôsobom alla prima docieľuje znateľnú plasticitu, ktorú dotvára farebnou dráždivosťou. Slovo „dráždiť“ sa tu dostáva až do emblematickej polohy, určitým spôsobom vystihuje niektoré autorove práce. Často zámerne znečisťuje diváka vizuálnou intenzitou svojich malieb...“ . Samostatne vystavoval v Prešove (2002, 2006), Budapešti (2005), Košiciach (1999, 2001 a 2004 spolu s U. Rondinone), Miskolci (2003). V júni sa predstavil roziahlou monografickou výstavou v priestoroch SOGY. Megyesiho maliarske diela si získali široký okruh zberateľov doma i v zahraničí a výborne sa uplatňujú aj vo verejnom, aukčnom predaji.

Mám záujem

Kontaktný formulár