Kovačovský Patrik 1970

  • Patrik Kovačovský 

sa narodil 14. 9. 1970 v Bratislave. 1990-94 študoval sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, po 1996 pokračoval na oddelení sochárstva. Od 2001 pôsobí na VŠVU ako doktorand a zároveň asistent na Katedre sochy, objektu a inštalácie. 1996 bol ocenený titulom Mladý slovenský výtvarník roka. V tom istom roku odchádza na štipendijný pobyt do USA. Aktívne začína pracovať s médiom fotografie, filmu a vtedy novými počítačovými technológiami, ktoré transformuje do objektov, či inštalácií. Pravidelne sa zúčastňuje zahraničných medzinárodných výstav a sympózií, ako aj domácich súťaží (víťaz 11 víťazných návrhov pamätných mincí pre NBS). Popri sochárstvu sa venuje filmu, maľbe a kresbe.

Mám záujem

Kontaktný formulár