Dubay Orest 1919-2005

  • Orest Dubay

sa narodil 15. 8. 1919 vo Veľkej Poľane. 1939-43 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. J. Mudroch, M. Benka, M. Schurmann). Člen Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, spolku Hollar a Aleš. Od 1949 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Samostatne vystavoval v Bratislave (1947-48 so Zmetákom, 1955 s Klimom), Prešove (1960 s Gibalom), Brne (1960 s Uherom), Budapešti (1962 s V. Hložníkom), Západnom Berlíne (1963), Bagdade (1964), Düsseldorfe (1965), Armsbergu (1966). Súborné výstavy mal v Prešove (1970), Košiciach (1970), Prahe (1971, 1979) a v Bratislave (1989, Slovenská národná galéria).

Mám záujem

Kontaktný formulár