Bartošíková Oľga 1922-2023

  • Oľga Bartošíková
sa narodila 18. augusta 1922 v Holíči.  1945 — 1950 študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Prahe v maliarskom ateliéri profesora Jána Želibského, pochádzajúceho z Jablonového na Záhorí. V roku 1951 sa vydala za českého výtvarného teoretika a kritika Ľubora Káru. V roku 1951 sa jej narodila dcéra Darina a v roku 1955 dcéra Elena. V roku 1957 sa Oľga Bartošíková aj s rodinou presťahovala do Bratislavy. Tu sa stala členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V roku 1958 s maliarkami Jarmilou Čihánkovou, Tamarou Klimovou a Vierou Kraicovou založili Skupinu 4, ktorá existovala do roku 1967. Usporiadala spolu dvadsať samostatných výstav a zúčastnila sa na desiatkach spoločných výstav na Slovensku a v zahraničí. Venuje sa prevažne voľnej výtvarnej tvorbe — komornej maľbe a kresbe, v 60. — 80. rokoch realizovala diela v architektúre na Slovensku a v Čechách. Žije a tvorí v Bratislave. Diela Oľgy Bartošíkovej sú zastúpené v zbierkach slovenských galérií a mnohé sú súčasťou súkromných zbierok.

Mám záujem

Kontaktný formulár