Sydorov Oleksiy 1924-2001

  • OLEKSIY SYDOROV (1924 – 2001, Vinnytsia)

bojoval v druhej svetovej vojne. Vyštudoval na Umeleckej škole v Baku (1949) a neskôr na Kyjevskom štátnom umeleckom inštitúte (1955). Po škole sa presťahoval do Vinnytsia.  V roku 1963 sa stal členom Národného zväzu ukrajinských umelcov. Stál pri zrode Regionálnej organizácie Vinnytsia NSHU a bol aj jej prvým riaditeľom v rokoch 1976—1986. V roku 1979 získal titul Čestný umelec Ukrajiny. Je autorom tematických malieb a krajiniek a účastníkom regionálnych, národných aj medzinárodných výstav. Sydorov mal samostatné výstavy vo Vinnytsia (od roku 1957), v Odese (1959) a v Kyjeve (1963). Jeho diela sa nachádzajú v múzeách a v súkromných zbierkach na Ukrajine, v USA, Veľkej Británii, Taliansku, Poľsku a vo Francúzsku.

Mám záujem

Kontaktný formulár