Feďkovič Nikolaj 1945

  • Nikolaj Feďkovič

sa narodil 13. 5. 1945 v Užhorode. Je absolventom súkromnej maliarskej školy Antala Lucziho. Študoval na SŠUP v Brne, kde sa venoval interiérovej architektúre a scénografii. 1965-8 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (prof. Tröstr), 1968-72 (prof. Sklenář). Počas pražských štúdií sa zaoberal úžitkovou maľbou, inšpiráciu hľadal v holandských maliaroch 17. storočia.Od 1972-6 žil striedavo v Prahe a Michalovciach, od 1976 žije v Košiciach. Je autorom návrhu nástennej maľby v gréckokatolíckom kostole v Michalovciach. Od 1989 v Nemecku. V súčasnosti pracuje na Rhein-Sieg Kunst Akademie v Kolíne. Venuje sa komornej a monumentálnej maľbe.

Mám záujem

Kontaktný formulár