Schöffer Nicolas 1912-1992

  • Nicolas Schöffer

(Kalocsa, Maďarsko, 1912 - Paríž, Francúzsko, 1992) je  považovaný za zakladateľa kybernetického umenia, jeho tvorba s veľkým úspechom spája estetické a kybernetické koncepty. Študoval maľbu na Škole výtvarných umení v Budapešti a neskôr na Škole výtvarných umení v Paríži, kde prežil väčšinu svojho života. Kovové sochy, ktoré vytvoril v štyridsiatych rokoch, majú odkazy na konštruktivizmus a neoplasticizmus a prostredníctvom nich začal skúmať vzťahy medzi trojrozmernými sochárskymi formami a štvrtou dimenziou času a pohybu. Schöfferovou inováciou bolo priviesť teórie kybernetiky (najmä tie od Norberta Wienera) do procesu umeleckej tvorby, pričom diela už nepojímali len ako umelecké predmety, ale ako systémy organizácie, ktoré medzi sebou a divákmi vytvárajú rôzne formy spätnej väzby. 

Mám záujem

Kontaktný formulár