Marček Miroslav 1929-1995

  • Miroslav Marček

sa narodil 11. 7. 1929 Martin-Priekopa, zomrel 31. 7. 1995 v Martine. Bol generačným súputníkom galandovcov. Po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ( 1950 – 1955, doc. Fulla a prof. Želibský) sa prihlásil k umeleckému odkazu Skupiny Mikuláša Galandu, s ktorou aj vystavoval v roku 1957. Žil a tvoril v Martine. Najviac tvorivého úsilia investoval do techniky mazonitu, ktorá mu umožnila vytvárať geometrické plochy zdrsňovaním, vyrývaním a ďalšími zásahmi. Tak dosahoval na obrazoch efekt abstraktných štruktúr, ktoré voľne odkazovali k zobrazovanej téme.

Mám záujem

Kontaktný formulár