Brooš Miroslav 1952

  • Miroslav Brooš

sa narodil 30. 11.  1952 v Poprade.  Študoval na SPŠ grafickej v Prahe (1968-1972), absolvoval štúdium na Akadémii výtvarných umení v Sofii (Bulharsko)(1975- 1980). Vystavoval na medzinárodných sympóziách, na autorských výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkach Ministerstva kultúry SR, Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, v Galérii P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a i. a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Mám záujem

Kontaktný formulár