Urbásek Miloš 1932-1988

  • Miloš Urbásek

sa narodil 28. 7. 1932 v Ostrave-Zábřehu, zomrel 14. 7. 1988 v Drábsku. 1950-56 študoval na Škole dôstojníckeho dorastu v Uherskom Hradišti, pôsobil ako letecký navigátor. 1958-64 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. Matejka, prof. Hložník). 1960 spolu s E. Ovčáčkom zakladá a organizuje skupinu bratislavských Konfrontácií (výstavy 1961-1964), prinášajúcich do slovenského výtvarného umenia nekonvenčné postupy štrukturálnej maľby a grafiky. V druhej polovici 60. rokov ho experimentovanie priviedlo k lettrizmu, ako jeden z prvých na Slovensku sa sústredil na problém geometrickej abstrakcie, ktorej skúmanie sa stalo dlhodobým programom jeho diela. Predmetom výskumu sa neskôr stala zväčšená tlačová litera pätkového písma a jej fragmenty. Analýzu písmena O redukovaného na kruh a jeho časti dovŕšil v monochrómnych i farebných sériách umožňujúcich ľubovoľnú skladbu diel do rytmizovaných dynamických plôch. Venoval sa technikám koláží, muchláží a dekoláži; zaoberal sa maľbou, grafikou, kresbou, knižnou ilustráciou a grafickou úpravou, taktiež monumentálnou tvorbou, vytváraním objektov a multiplov.

On-line aukcie výtvarného umenia

Mám záujem

Kontaktný formulár