Kopták Miloš 1969

  • Miloš Kopták

sa narodil 6. 2. 1969 v Kysuckom Novom Meste. 1991-97 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave - odbor voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Kálaya. 1994 študijjný pobyt na École des Beaux Arts, St. Etienne; 1999 v Cité des Arts, Paríž; 1996 na École des Beaux Arts vo farncúzskom Mulhouse. Jeho výtvarný prejav sa pohybuje v širokej škále od ilustrácie, fotografie, grafiky až ku objektu a fotografii. Nosnou témou Miloša Koptáka je negácia či manipulácia tradičných ideálov krásy. V cykle prác z výstavy Pokus o portrét Doriana Graya vybrané symboly a ikony kultu tela či reklamy podrobuje nemilosrdnej demystifikácii. Pôvodné portrétne fotografie gumuje, až obrusuje, následne dokresľuje, kým modelu nevytvorí novú desivú "tvár". Podobný princíp využíva aj v sérii objektov: portréty tentokrát remodeluje radikálnym zásahom. Vznikajú tak zaujímavé "kazety", podobné zberateľským kolekciám. Od roku 2007 tvorí spoločné diela so španielom Rai Rscalé (1964, Barcelona) pod umeleckým menom MOROIR NOIR. Vychádzajú pritom z citácií, permutácií a ironizácií diel národných umeleckých ikon (Goya, Velázques, Saura, Váchal), či (de)interpretácie  mýtických (Golem), umeleckých (Kafka), alebo zlopovestných historických osobností - Báthory, Franco, Stalin ... .Barcelona) tvoria spoločné diela pod umeleckým menom MOROIR NOIR. Vychádzajú pritom z citácií, permutácií a ironizácií diel národných umeleckých ikon (Goya, Velázques, Saura, Váchal), či (de)interpretácie  mýtických (Golem), umeleckých (Kafka), alebo zlopovestných historických osobností - Báthory, Franco, Stalin ... .

Mám záujem

Kontaktný formulár