Lehmden Milan 1949-2008

  • Milan Lehmden
Grafik. Narodil sa v Dubnici nad Váhom, zomrel v Bratislave. 1970-76 študoval na VŠVU v Bratislave na Oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie (prof. O. Dubay)

Mám záujem

Kontaktný formulár