Bočkay Milan 1946

  • Milan Bočkay

sa narodil 17. 6. 1946 v Krušovciach. 1961 – 65 študoval na SUPŠ v Bratislave (prof. Fila, Š. Schwartz). 1965–71 na VŠVU v Bratislave (prof. D. Milly, P. Matejka). V súčasnosti vyučuje na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave. Vystavoval v Brne (1980, 1989), Prahe (1984), Bratislave (1988, 1995), Sovinci (1992), Žiline (1992), Nových Zámkoch (1993) i na kolektívnych výstavach v zahraničí v Paríži, New Yorku, Ulme, Karlsruhe. Je členom výtvarného zoskupenia A-R. Širšieho uznania sa mu dostalo až po roku 1989. Vo svojich prácach skúma, využívajúc techniku tromp l´oeil, hranice medzi ilúziou a realitou. Tento starý maliarsky trik však primárne nevyužíva na pomýlenie diváka, dovoľuje mu rozohrať interpretačnú mnohoznačnosť ilúzií. Zároveň vedie k výskumu média, k výskumu maľby a jej postavenia v druhej polovici 20.storočia. V centre Bočkayovej umeleckej koncepcie je teda odveký problém umenia a ilúzie, skutočnosti a fikcie. Tieto otázky rieši na základe precíznej, temer staromajstrovskej techniky tvorby, ktorou však skúma novo definované výtvarné problémy: vzťahy maľby a kresby, plochy a priestoru, ilúzie a ilúzie ilúzie.

Mám záujem

Kontaktný formulár