Adamčiak Milan 1946-2017

  • Milan Adamčiak

hudobník, muzikológ a intermediálny umelec sa narodil 16. decembra 1946 v Ružomberku. 1962 – 1968 študoval hru na violončelo na hudobnom konzervatóriu v Žiline. 1968-73 študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK. Je jediným významným tvorcom vizuálnej, konkrétnej poézie a grafických vizuálnych partitúr na Slovensku. Na prelome 60. a 70. rokov spolupracoval s Alexom Mlynárčikom, Milošom Urbáskom či Janou Želibskou na viacerých projektoch, ktoré boli postavené na hudobnom základe, rozširujúce možnosti média smerom k voľnej kreativite. Vychádzajúc zo svojho vzdelania a záujmu v oblasti hudby, jeho pozornosť vizuálneho umelca sa sústredila na skúmanie štrukturálnych zákonitostí medzi hudbou a výtvarným umením. Postupne vytváral osobitý variant vizuálnej a typografickej poézie, založenej na konceptualizácii kaligramu (ideogramu), a vo väzbe na grafické partitúry. Rozsiahla aukčná kolekcia Adamčiakových diel zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov ilustruje jeho záujem o vizualizáciu hudby a hľadanie afinít medzi umeleckými druhmi – hudba, poézia, výtvarné umenie. Kaligrafický znak sa v jeho podaní transformuje do úlohy akéhosi záznamu plynutia v podobe osobitej abstrakcie.

Mám záujem

Kontaktný formulár