Rogovský Mikuláš 1923-2002

  • Mikuláš Rogovský

sa narodil v roku 1923 v Uliči na východnom Slovensku, zomrel v roku 2002 v Košiciach. Študoval na gymnáziu v Michalovciach. Výtvarne sa vzdelával na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1944-1949) pod vedením prof. Gustáva Mallého, Jána Mudrocha a Dezidera Millyho. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Strážskom, neskôr sa usadil v Košiciach. Po krátkom pôsobení ako scénický výtvarník v Štátnom divadle v Košiciach sa od roku 1952 venoval výlučne výtvarnej tvorbe, s výnimkou rokov 1961-1966, keď pôsobil ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Košiciach a Katedre výtvarnej výchovy na UPJŠ v Prešove. Venoval sa krajinárskej tvorbe, zátišiam, figurálnej tvorbe, často maľoval kone, obľuboval folklórne námety.

Mám záujem

Kontaktný formulár