Tillner Michal 1895-1975

  • Michal Tillner

sa umením začal živiť už počas štúdií vo Viedni, kde vystavoval plagáty, pútače a reklamy, na odporúčanie prof. Hoffmana dostal prácu ako návrhár poťahov na nábytok vo Weiner Werkstätte. Tu získal trvalý vzťah k secesnému umeniu. V 40. rokoch sa začal sústavne venovať maliarstvu, hlavne krajinárstvu. Charakteristická obrysová kresba a veľké farebné plochy teplých tónov. Smeroval k abstraktnému vyjadrovaniu. 2. pol. 50. rokov - budovateľská tematika v duchu soc. realizmu. Na začiatku 60. rokov pochmúrnejšie farby krajín vystriedal svietivý kolorit, ružový alebo okrový podklad. Počas choroby, ktorá ho dlhší čas pripútala na lôžko, maľoval veci, ktoré ho bezprostredne obklopovali -- vytvoril obrazy s uhladenými formami dekoratívneho rázu. Po uzdravení sa vrátil opäť ku krajine -- zväčša na žltom podklade dominujúca čierna kontúrová kresba. V polovici 60. rokov začal tvoriť abstraktné kompozície geometrického charakteru s variáciami štvorcov a obdĺžnikov (cyklus Moje Mesto). Koncom 60. a začiatkom 70. rokov maľoval ďalšie krajiny s bielym, žltým, okrovým, červenohnedým pozadím, v ktorých sa vrátil k staršiemu výtvarnému názoru -- k farebným plochám ohraničeným tmavou kontúrou. Štetcový rukopis maľby vystriedali pastózne nánosy farebnej hmoty vytlačenej priamo z tuby na lepenku, spracované len čiastočne špachtľou.

Mám záujem

Kontaktný formulár