Jakabčic Michal 1930-2001

Michal Jakabčic

sa narodil 14. 9. 1930 v Klenovci, zomrel 21. 10. 2001 v Bratislave. 1949-55 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. L. Čemický a J. Mudroch). Vývin poetizácie obrazovej skladby prešiel v prvej polovici 60. rokov lekciou pocézanovskej kubizujúcej geometrickej štylizácie tvaru (prevládali krajinárske motívy), ktorá si prirodzeným spôsobom vytvorila imaginatívnu výtvarnú reč. Jej základom zostala prehľadná geometrická konštrukcia priestorových foriem, ktorých silný emotívny účinok vyvolávala intenzívna farebná skladba s prevahou ohnivých červených tónov. Obraz sa stal snovou spomienkou na nenávratný svet minulosti vyjadrený magickými vzťahmi symbolických znakov súčasnosti. Popri poetickom prejave s výrazne meditatívnym charakterom sa od druhej polovice šesťdesiatych rokov začínajú výraznejšie prejavovať prvky novej figurácie. Dostal Národnú cenu a Cenu poroty na Festivaloch medzinárodnej maľby v Cannes su Mére vo Francúzsku v rokoch 1971 a 1980, Cenu Cypriána Majerníka v rokoch 1969, 1972, Hlavnú cenu na Medzinárodnom bienále maľby v Košiciach v roku 1976 a Zlatú medailu (Grand Prix) na prestížnom Jesennom salóne (Salon d Automne) v Paríži v roku 1983, ako jediný zo slovenských výtvarných umelcov doposiaľ vôbec. Od konca šesťdesiatych rokov je evidentná inklinácia k metafyzickej maľbe. V priebehu sedemdesiatych rokov pararelne vytvára aj viacero realisticky angažovaných diel. Jeho tvorba 80. a 90. rokov je opätovne zameraná prevažne na figúru s meditatívnym a metafyzickým charakterom. Žil a tvoril v Bratislave. Samostatne vystavoval v Bratislave (1976), Prahe (1984), Banskej Bystrici (1993).

Mám záujem

Kontaktný formulár