Švabinský Max 1873-1962

  • Max Švabinský

sa narodil 17. 9. 1873 v Kroměříži, zomrel 1962 v Prahe. 1891 – 96 študoval na Akadémii v Prahe (prof. Pirner). 1910 sa stal profesorom grafickej špeciálky na Pražskej Akadémii, ktorú viedol až do  1927. Okrem maľby sa venoval aj kresbe a grafike.

Mám záujem

Kontaktný formulár