Čechová Matilda 1908-1996

  • Matilda Čechová

sa narodila 22. 3. 1908 v Čičmanoch, zomrela 1996 v Bratislave. Študovala na SVŠT v Bratislave a v Ríme. Venovala sa grafike a maľbe.

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár