Oravec Martin 1958

  • Martin Oravec

sa narodil 22.11.1958 v Bratislave. 1974-78 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval v rokoch 1978-84, na oddelení knižnej ilustrácie a voľnej grafiky u profesora Albína Brunovského. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii a grafike. Niekoľko rokov pôsobil v zahraničí, najmä v Austrálii.

Archív

Mám záujem

Kontaktný formulár