Djuračka Martin 1846

  • Martin Djuračka

sa narodil v Bratislave. Pochádza z rodiny popredného slovenského maliara a grafika Antona Djuračku. Od šesťdesiatych rokov sa takmer výlučne venuje výtvarnej tvorbe. V jeho dielach výrazne prevažuje krajinomaľba, no venuje sa i zátišiu a portrétu. Maľuje a tvorí prevažne v plenéri. Výtvarné diela Martina Djuračku sa nachádzajú v zbierkach galérií na Slovensku, ale i v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí (Česko, Rakúsko, Maďarsko, USA, Rusko, Kanada, Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Holansko, Španielsko). V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

Mám záujem

Kontaktný formulár