Vrzgula Marko 1966

  • Marko Vrzgula

sa narodil 24. 2. 1966 v Košiciach. 1985-91 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pôsobíl ako odborný asistent na katedre maľby VŠVU v Bratislave. Zakladajúci člen združení Modré Hrušky (1988) a Skupiny 01 (2001).

Mám záujem

Kontaktný formulár