Vaněk Marián 1941

  • Marián Vaněk

absolvoval Strednú školu umeleckopriemyselnú v Bratislave (1960). Do 1969 karikaturista, scénický výtvarník, autor politickej kresby (Smena, Kultúrny život) a poviedok, od 1969 nezamestnaný, neskôr reklamný pracovník, úradník, prenasledovaný normalizačným politickým režimom. Od 1978 žil v Čechách, od 1983 v Prahe, potom na Šumave. Autor knihy humoristických poviedok Hurá (1966), kníh karikatúr Recesník Mariána Vaneka (1969, druhé vydanie pod názvom Sexpo, 1996), Kalendár ’68 (1990), humoristickej knihy Televízne noviny (1990) a kreslenej knihy humoru Tribúny (1990), pantomímy s pesničkami o nežnej revolúcii Clownoforum (1990), politických fejtónov …a nikdy inak! (1994), Vtiposaury (1995) a i. Pre deti napísal knihy rozprávok Malá slonokniha (1991), Hádankové rozcvičky pre šikovné hlavičky (1996), Neukradni tri vajcia (s T. Janovicom, 1968). Venuje sa aj knižnej ilustrácii (D. Tatarka, T. Janovic a i.).

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár