Hanushevych Lyudmila 1974

  • LYUDMILA HANUSHEVYCH (1974, Rzhyshchyv)

Absolvovala Poltavský polytechnický inštitút a je inžinierka. Začala maľovať v roku 2017 a teraz si už svoj život bez umenia nevie predstaviť. Študuje v Národnom zväze ukrajinských umelcov. Aktívne vystavuje na národných výstavách v múzeách, rôznych centrách a galériách a chystá sa stať členkou Národného zväzu ukrajinských umelcov. Jej tvorbu charakterizuje farebnosť. Umelkyňa vidí svet cez prizmu farebnej reflexie. Energická, často otvorená paleta, je základom jej kreativity. Jej diela sa nachádzajú v Rzhyshchivskom múzeu archeológie a miestnej histórie a v súkromných zbierkach na Ukrajine a v Turecku.

Mám záujem

Kontaktný formulár