Kubala Lukáš 1983

  • Lukáš Kubala

sa narodil roku 1983 v Bratislave.1999 - 2004 študoval na Vysokej škole múzických umení tamže. Vo svojej tvorbe sa  zameriava na časopriestorové kontinuum. Spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť v jednom priestore.  Námety čerpá z Biblie, histórie, ale aj súčasnej situácie v spoločnosti. Jeho diela sú v domácich i zahraničných súkromných zbierkach.

Mám záujem

Kontaktný formulár