Hološka Ľudovít 1943

  • Ľudovít Hološka

sa narodil 18. 9. 1943 v Jablonici.  Maliar a vysokoškolský pedagóg. 1958 – 1962 absolvoval Školu umeleckého priemyslu, 1962 – 1968 Vysokú školu výtvarných umení, odbor-maľba v Bratislave u prof. Jána Mudrocha, 1990 doc., 1995 prof. V rokoch 1968 – 1974 umelec v slobodnom povolaní, 1974 – 1986 odborný asistent na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského Trnava, od 1988 odborný asistent, doc., prof. na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, 1994 – 2001 externý doc., profesor na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského Trnava, od 2001 prof., prodekan na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Jeho maľby a kresby sú umiestnené vo viacerých galériách (aj v Štátnej galérii v Banskej Bystrici), ilustroval viac ako 80 knižných titulov, autor výberu z textov o výtvarnom umení Vrstvy tvaru (1986), monografie Alexander Ilečko (1998), článkov v periodikách Romboid, Výtvarný život, Profil a i. Člen Spolku výtvarníkov Slovenska.

Mám záujem

Kontaktný formulár