Bránsky Ľudovít 1918-1959

  • Ľudovít Bránsky

sa narodil 24. 1. 1918 v Bošáci, zomrel 27. 5. 1959 v Mníchovej Lehote. 1931-39 študoval na gymnáziu v Trenčíne, od 1939 na SVŠT v Bratislave, odbor kreslenia a maľovania. Do 1956 pôsobil ako profesor kreslenia. Bol žiakom prof. G. Mallého, M. Benku, A. Struhára, J. Mudrocha, M. Schurmanna, J. Koniarka, V. Droppu a J. Kostku. 1944-46 sa venoval najmä figurálnym námetom. V krajinárskej tvorbe vychádzal z impresionistického chápania krajiny českého maliara Přemysla Blažíka, spracovával najmä motívy z rodného kraja, Bošáckej doliny a kopaníc. V jeho dielach je určujúca kresba, venoval sa aj grafike.

Mám záujem

Kontaktný formulár