Haas Leo 1901 -1983

  • Leo Haas

sa narodil 15. 4. 1901 v Opave, zomrel 13. 8. 1983 v Berlíne. Maliar, grafik, ilustrátor a karikaturista. 1919 - 1922 študoval na Štátnej výtvarnej akadémii v Karlsruhe a neskôr v Berlíne ( prof. Orlik a Jaeckel). Od 1926 pracoval ako výtvarník a karikaturista v rôznych československých novinách. V roku 1937 bol kvôli svojmu židovskému pôvodu zatknutý a poslaný na nútené práce do Ostravy. Následne bol v roku 1942 deportovaný do koncentračného tábora v Terezíne. Kresby vytvorené počas tamojšieho pobytu dokázal ukryť a stali sa tak dôležitým dokumentárnym záznamom. 1945 bol transportovaný do Osvienčimu, kde mu kresliarske umenie zachránilo život, a neskôr do Sachsenhausenu, kde bol donútený pracovať v skupine falšovateľov peňazí.  V povojnovom období transformoval svoje zážitky do monumentálno štylizovaných litografických cyklov. Od 1955 žil vo východnom Berlíne, kde pracoval ako výtvarník okrem iného pre miestne noviny Das neue Deutschland a Eulenspiegel. Stal sa profesorom na tamojšie Akadémii výtvarného umenia, venoval sa knižnej ilustrácii a politickej karikatúre.

 

Mám záujem

Kontaktný formulár