Mrázová Lea 1906-1995

  • Lea Mrázová

študovala 1925-27 literatúru na Karlovej univerzite a 1927-30 Univerzite Komenského v Bratislave. Súbežne navštevovala súkromnú maliarsku školu G. Mallého v Bratislave a Vejrycha v Prahe. 1930-39 pôsobila ako redaktorka Živeny, prekladateľka a ilustrátorka v Martine, potom žila v Bratislave. Od 1937, kedy absolvovala pobyt na Ukrajinskej akadémii v Prahe sa sústavnejšie venovala výtvarnej činnosti. 1939 študijný pobyt vo Viedni, 1947 v Paríži. Samostatne vystavovala v Bratislave (1938, 1947, 1961).Lea Známou sa stala ako portrétistka osobností súdobého umenia, najmä exkluzívneho sveta divadla (Vlastná podobizeň, 1937; Oľga Borodáčová, 1939; Ján Jamnický, 1940; Mikuláš Huba, 1940).

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Mám záujem

Kontaktný formulár