Luszicza Lajos 1920-2005

  • Lajos Luszicza  

sa narodil 13. 2. 1920 v Nových Zámkoch. 1940-1947 študoval na AVU Budapest,  bol žiakom Vilmosa Aba-Nováka, Bélu Kontulya a Jánosa Kmettyho. 1947-1950 - Vyučoval kresbu v Tatabányi, kde založil a viedol slobodnú výtvarnú školu. Popri tvorivej činnosti pôsobil v rôznych oblastiach výtvarného života. Pracoval na Ministerstve osvety Maďarskej republiky, bol odborným asistentom na Vysokej škole pedagogickej v Budapešti, neskôr sa stal riaditeľom budapeštianskej galérie Műcsarnok. Od roku 1960 pracoval ako umelec v slobodnom povolaní. 1961-1977 bol oblastným tajomníkom Zväzu maďarských výtvarníkov a umeleckých remeselníkov. Podnikol študijné cesty do rôznych štátov Európy. Organizoval výstavy vo Švajčiarsku, Taliansku, Francúzsku, Nemecku a v bývalom Československu. 2005 - Zomrel 30. novembra v Budapešti.

Mám záujem

Kontaktný formulár