Bruck Lajos 1846-1910

  • Lajos Bruck

sa narodil 3. 11. 1846 v Pápe, zomrel 3. 12. 1910 v Budapešti. Napriek tomu, že otec Lajosa Brucka bol presvedčený, že je predurčený na inú kariéru, išiel po krátkom štúdiu v Budapešti študovať na viedenskú Akadémiu výtvarných umení maľbu. Vďaka mnohým objednávkam prekonal finančné problémy a bolo mu udelené štipendium. 1869 sa zapísal na benátskej Akadémii výtvarných umení (Accademia di Belle Arti), kde sa stal žiakom Pompea Molmentiho. Od 1874 pokračoval v štúdiu v Paríži pod vedením Mihályho Munkácsyho a absolvoval študijnú cestu do Ríma a Neapola. Prostredníctvom fotografií z domácich výstav sa stal známym autorom za hranicami Maďarska. Po viacerých študijných cestách sa v roku 1885 presťahoval do Londýna, kde realizoval mnoho objednávok, portrétoval anglickú aristokraciu a pravidelne vystavoval na Royal Academy (od 1885) a pôsobil ako predseda maďarskej asociácie v Londýne. Do Budapešti sa vrátil v roku 1895 a od tej doby až do svojej smrti tam žil, pracoval a aktívne sa podieľal na umeleckom dianí v hlavnom meste. V roku 1894 bol zakladajúcim členom Národného salónu a v roku 1899 bol poverený maďarskou vládou usporiadať výstavu v Petrohrade, ktorá bola otvorená cárom Mikulášom II. Počas svojho pobytu v Taliansku maľoval hlavne naturalistické obrazy zo života v duchu žánrovej maľby. Na Svetovej výstave roku 1873 vo Viedni bol predstavený fotografiami viacerých významných diel. Počas pobytu v Paríži si osvojil Munkácsyho štýl a mnoho diel pôvodne atribuovaných Munkácsymu boli dielom práve Lajosa Ludwiga Brucka.

Mám záujem

Kontaktný formulár