Moško Ladislav 1938

  • Ladislav Moško

sa narodil v Nemšovej. Bol prvým riaditeľom galérie M.A.Bazovského v Trenčíne. Vo svojej maliarskej výpovedi koncentruje najmä na krajinu v premene ročných období a na príťažlivé, komorné zátišia. Jeho obrazy nám približujú dôverne známe motívy v sýtych, teplých farebných zostavách a v zaujímavých tvarových skratkách.

Mám záujem

Kontaktný formulár