Gandl Ladislav 1919-1992

  • Ladislav Gandl

sa narodil 8. 12. 1919 v Kalinove pri Lučenci. 1950 absolvoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (oddelenie prof. V. Sychru). Od začiatku 50. rokov pôsobil v Bratislave, spočiatku ako pedagóg na Vysokej škole výtvarnej v Bratislave.

Mám záujem

Kontaktný formulár