Mesároš Kristína 1981

  • Kristína Mesároš

patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí na scénu súčasného vizuálneho umenia nastúpili v posledných desiatich rokoch.Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Vojtecha Kolenčíka. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým maliarskemu znázorneniu skutočných výjavov materiálneho sveta, ktoré pretvára do vlastnej imaginatívnej polohy. Bola finalistkou prestížnej súťaže Maľba 2008, 200,  2013 a Strabag Artaward International 2009. Svoju tvorbu predstavila na rôznych výstavách doma (Bratislava, Banská Štiavnica) i v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko). Jej obrazy bývajú častokrát vágne charakterizované ako imaginatívne, či invenčnejšie prirovnávané k (predovšetkým literárnemu) žánru magického realizmu. Špecifické kódovanie jej obrazov v symbolickej rovine prináša dojem tajuplnosti, pálčivej, či pre niekoho uspokojivej nemožnosti presne lokalizovať dané výjavy v čase a v priestore. Umelkyňa nevytvára žiadne nové mytológie, no operuje s istým repertoárom symbolov a asociácií – aj pomocou názvov obrazov, v ktorých počíta s vkladom predošlej skúsenosti diváka. Pre tento účel s radosťou preberá názvy filmov a zasadzuje ich do nových kontextov krajiny osvetlenej pozoruhodnou explóziou svietivých farieb a figúr – figúrok v nejasných situáciách. Príbehy, ktoré sa dajú odčítať z jej malieb neuzatvára posledný ťah štetca maliarky. Jej obrazy nezostávajú mimo denného chodu vecí. Východiskovým bodom pre ich vznik je vždy skúsenosť autorky s novým prostredím, či novými životnými situáciami – návštevy nových miest, krajín, materstvo… .

Výtvarné umenie - komisionálny predaj

Archív

Mám záujem

Kontaktný formulár