Harmos Károly 1879-1956

  • Károly Harmos

(pôvodným meno Handwerk) sa narodil 28. 11. 1879 v Somogy (Maďarsko), zomrel 24. 1. 1956 v Komárne. Študoval kreslenie na Vysokej škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia a geometrie v Budapešti (prof. Székely), 1902-8 bol na študijnom pobyte v Mníchove. Študijné cesty do Talianska a Francúzska. Účasť na výstavách v Mníchove, Londýne, Drážďanoch a Berlíne. 1908-10 učil kreslenie na súkromnej škole v Szentendre pri Budapešti, 1910-13 profesor na gymnáziu v Komárne, 1914-18 pôsobil v Soproni. Od 1918 viedol v Komárne súkromnú maliarsku školu, ktorá sa od 1924 stala súčasťou miestneho Jókaiho spolku. Bol aj literárne činný - písal humoresky a rozprávky pre deti (Prutyi Zupi. Bratislava 1930). 1939 vytvoril podklady farebného kresleného filmu Svet snov (nerealizovaný).

Mám záujem

Kontaktný formulár