Markó Karol mladší 1822-1891

  • Karol Markó, ml.

sa narodil roku 1822 počas pobytu otca v Pešti. Zomrel v Moskve roku 1891. S rodičmi žil sprvoti v Taliansku, kde získal umelecké školenie práve u svojho otca, majstra krajinomaľby. Počas svojho života sa venoval hlavne krajinomaľbe, pričom tvoril v neskoro-romantických tendenciách odpozorovaných od otca. Pôsobil nielen v Taliansku, ale aj napríklad v Rusku a hlavne v rakúsko-uhorskej monarchii. Aby nedochádzalo k omylom podpisoval sa i ako junior, čím sa odlíšil od Karola Marka st. Pomerne často vystavoval v Budapešti na výtvarných salónoch. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach na Slovensku, Maďarsku i Taliansku.

Mám záujem

Kontaktný formulár